Notice: Use of undefined constant mosConfig_absolute_path - assumed 'mosConfig_absolute_path' in /home/birtbuildingcom/www/root/mambots/system/bot_jstats_activate.php on line 25
Строителна компания Бърт Билдинг * Birt Building company - Изпълнен грубият строеж на сграда Проект Надежда 2
Изпълнен грубият строеж на сграда Проект Надежда 2
Бърт Билдинг има удоволствието да съобщи на своите клиенти, партньори и приятели, че е изпълнен грубият строеж на сграда Проект Надежда 2. На 14.10.2008 г. бе съставен Протокол за проверка при ниво било. Протоколът удостоверява, че котата отговаря на предвидената по проект и на издадените строителни книжа.